Крепост Трансмариска

Силистра, България

Останките от късната римската крепост Трансмариска се намират в пределите на днешния град Тутракан. Крепостта е построена в края на III-ти век от император Диоклетиан след една от победите му срещу вражески племена от север. Тук е бил настанен част от 11-ти Клавдиев легион. Крепост Трансмариска е била с площ от около 65 000 кв. м и дължина около 1000 м. По време на археологически разкопки са открити част от северната стена замък с две четириъгълен кули и друга част от южната стена.Крепостта съществува до началото на VII век. По-късно части от Северо-западна му стената са били използвани за изграждане на нова средновековна укрепителна система на Тутракан.