Крепост Деултум

Бургас, България

Крепост Деултум се намира в землището на днешното село Дебелт, на 17км югозападно от Бургас. Най-старите доказателства за живот по тези земи датират от късно- бронзовата епоха - XIII-XII в. пр. Хр. По време на управлението на император Веспасиан (69-79) тук е била базирана част от римската армия и градът израства и става значим икономически и търговски център под името Деултум. Градът достига своя разцвет по време на управлението на племето Севери (първата половина на III век сл. Хр.) В IV век Деултум е третият по големина град в провинция Хемимонт. Градът продължава да расте и през следващите векове, когато крепостта е разширена и усилена.Някои от откритите археологически находки са изложени в местния Археологически музей на Дебелт.