Къща-музей Димитър Ненов

Разград, България

Димитър Ненов е известен български композитор и пианист, родени в Разград на 1 януари 1902 година. Музейната експозиция в родната му къща е открита през май 1992 година. Изложени са фотографии от живота му, единственият запазен запис на негови изпълнения, публикации, копия и оригинални творби, спомени на негови ученици и др. Музеят разполага с малка концертна зала, където се организират различни камерни концерти, изложби и срещи. Адрес на къща-музей Димитър Ненов: кв.Варош, ул."Антим" 20, Разград