Исторически музей Искра

Стара Загора, България

Историческият музей "Искра" в град Казанлък е създаден през 1901 година. Той прослeдява историята на района на Казанлък в различните периоди - Праистория, Средновековие, Възраждане, Нова и най-нова история. Онсовните колекции в музея са: сбирка от монети (антични, средновековни, модерни), колекция от бижута (неолита, античността, средновековието и съвременни), оръжия от периода на Възраждането, праисторически съдове и идоли, древни керамични съдове, римска керамика и др.