Исторически музей - Лом

Монтана, България

Историческият музей в град Лом е основан през 1925 година. Днес той се помещава в стара сграда на общината.Експонатите в музея са изложени в 5 основни раздела: "Археология", "България ХV-ХIХ в.", "Нова история", "Етнография" и "Художествен".