Регионален исторически музей - Пазарджик

Пазарджик, България