Скално светилище Баджалията

Силистра, България

Баджалията е пещера и скално-светилище на Залмоксис - митичен цар, жрец и бог на тракийското племе Гети. Светилището датира от VI век пр. н. е. и част от скалния култов комплекс, който включва скални светилища, олтари, култови площадки и скални ями, групирани в протежение на 4 км. Намира се в региона на с. Стрелково (област Силистра).Скалният храм е разположен в голяма пещера, до която се достига по изсечен в скалата тунел. До него старателно е оформена голяма засводена олтарна ниша, а под нея площадка - център на култовите ритуали.