Крепост Туида

Сливен, България

Крепостта Туида се намира на хълма "Хисарлъка" в североизточната част на Сливен. Тя е построена вероятно в средата на IV в. и е разрушена през XIII век. Крепостта е била част от отбранителната система по протежение на Стара планина и е играела важна роля в защитата на Римската империя а по-късно и на средновековната българска държава. По време на изкопни работи са открити части от крепостни стени, кули, северната и южна порти, основите на жилищни, стопански и военни помещения, останки от славянски жилища. В източната част на крепостта са открити останки от култов комплекс с внушителна базилика.