Къща-музей Станислав Доспевски град Пазарджик 

Пазарджик, България