Крепост Раховец

Велико Търново, България

Развалините на крепостта на Раховец (известна още като Ряховец) се намират на 3 км северозапад от град Горна Оряховица и на 10 км на северно от град Велико Търново, на 115 м над морското равнище.В III и IV век от н.е. римския император Аврелий III е построил крепости за охраната на пътищата в района на Мизия (Северна България), където е била границата на Римската империя. Една от тези крепости малко по-късно била наречена Рахова. Релефът, отличното разположение и голяма денивелация на местността са били перфектните предпоставки за изграждане на крепост на това място. Другата причина за избора на този хълм най-вероятно е била близостта на плавателната река Янтра, която прави голям завой на изток, отделяйки по този начин голяма площ от Дунавската равнина.Ролята на крепостта нараства с течение на времето, особено след възстанието на Асен и Петър и обявяването на новата столица на страната. От този момент крепостта Раховец започва да изпълнява ролята на централна крепост на северния охранителен пръстен, опазвайки столицата от посоката откъм река Дунав.През 1199 година крепостта Раховец все още все още се е използвала за охрана на пътя към столицата на Втората българска държава - Търновград.