Регионален исторически музей Видин

Видин, България

Регионалния исторически музей Видин е една от най-старите научни и културни институции в града. Началото на музейната активност в региона датира от около 1910 г., когато  местното Археологическо дружество учредява първата музейна сбирка. Музеят има следните секции: - Археология (отдели Праистория, Античност и Средновековие) - богатата експозиция е разположена в реставрираната сграда на Конака (1977 г.). - Нумизматика - над 30 000 монети. - Етнография - от 1969г. експозицията е разположена в "Кръстатата казарма"- Българските земи XV-ти - XIX-ти век - експозицията се намира в музей "Конака"- Нова история - Връзки с общественосттаАдрес на Регионален исторически музей Видин: ул. “Цар Симеон Велики” 13, гр.Видин