Скален манастир Свети Димитър Басарбовски

Русе, България

Скалният манастир "Св. Димитър Басарбовски" се намира на 10 км южно от гр. Русе, в долината на р. Русенски Лом, близо до село Басарбово. Името на манастира се споменава за пръв път през 1431 г. в турски данъчни документи. Манастирът е бил изоставен в XVI век и възстановен отново през 1937 година. В днешно време това е единственият действащ мъжки скален манастир в България. През 1978 г. на Скален манастир "Св. Димитър Басарабовски" е обявен за археологически паметник на културата от местно значение.