Регионален Исторически музей Стара Загора

Стара Загора, България

Регионалният исторически музей в гр. Стара Загора е създаден през 1907 г. за да се сухранят многото археологически находки намерени в града и околностите му. Музеят има една от най-богатите колекции с праисторическото изкуство (включително две неолитни жилища, които са най-добре запазените в Европа), колекции от античен бронз и стъклени предмети, нумизматична колекция от местни и чужди монети, запазени останки на повече от 30 тракийски колесници и др. Изложени са също и уникални предмети и документи, които разкриват икономическия, политически и културен живот на Стара Загора в периода от Българското Възраждане до наши дни. Адрес на Регионален исторически музей Стара Загора: бул. "Руски" 42, Стара Загора