Крепост Урвич

София област, България

Средновековната крепост Урвич е разположена в Лозенската планина (на хълма Средобърдие), южно от с. Кокаляне. Крепостта е построена през XIII век по времето на Втората българска държава. Запазени и до днес са част от външната крепостна стена с височина около 6 м., както и части от църквата "Св. Илия" във вътрешния двор на крепостта.