Стобски пирамиди

Кюстендил, България

Стобските пирамиди са скални образувания със средна височина от около 10 метра (някои от тях достигат и 12 метра). Разположени са на 600-750 метра надморска височина в западния дял на Рила планина - в местностите Кулски рид и Църквището, над село Стоб. Пирамидите представляват слабоспоени неоген-кватернерни пясъчници и конгломерати, образувани през последните 1-2 млн. Цветът им варира между жълто и кафяво. Имат  разнообразна форма, но повечето са конусовидни и завършват с каменна "капела", наподобявайки гъби. С течение на времето конуса, поддържащ тези "капели" изтънява и накрая короната се накланя и пада, а ерозията заостря и започва да намалява височината на пирамидата. В същото време възникват други нови образувания.Стобските пирамиди са изключително популярни като туристическа дестинация. Достъпът до тях е лесен. От шосето София - Кулата се тръгва по посока за Рилския манастир. На около 2 км след град Кочериново се тръгва по разклона вдясно за село Стоб и след още 2 км се достига до подножието на Църквището и Кулски рид, където са разположени пирамидите. През 1964 година Стобските пирамиди са обявени за природна забележителност.