Тракийска гробница / Хероон

Бургас, България

Този тракийски некропол / хероон (от гръцки ηρώιον - мавзолей, светилище на герой) се намира на 4 км западно от град Поморие, в местността "Кухата могила". Обектът е строен около III век сл.Хр. и представлява комплекс от дромос, гробна камера и допълнителни помещения. Входът на гробницата е частично разрушен. През него се влиза в добре запазен засводен коридор (дромос) с дължина 22 м. От двете страни на дромоса има четириъгълни помещения. Дромосът води до самата гробна камера, която е кръгла, с диаметър 11,5 м., и е изградена от камъни, тухли и хоросан. По средата на камерата има куха колона с диаметър 3,3 м и височина 5,5м. Колоната постепенно се разширява като гъба към тавана и се съединява с купола. От горната част на колоната и коридора влиза естествена светлина. В стената са оформени пет ниши. Предполага се, че това не е обикновена гробница а мавзолей (хероон) на богата онхиалска фамилия и тук периодично са се извършвали религиозни ритуали. Некрополът е уникален с факта, че за строежа й са използвани Римски строителни технологии а религиозните обичаи в него са Тракийски.