Скална църква "Св.Петка"

Перник, България

Средновековната скална църква "Св.Петка" се намира в квартал Баринци на град Трън. Църквата е обгърнатата с тайнственост и мистерия. Според преданието тук е живяла Света Петка, след като е била жестоко преследвана заради християнската си вяра. По-късно пещерата е превърната в параклис и светицата е обявена за покровителка на града. През 1853 г, в подножието на скалния храм, върху основите на по-стара църква е изградена една от най-представителните възрожденски култови сгради в Трънско - днешната гробищна църква, която отново се казва "Свет Петка".