Триградското ждрело

Смолян, България

Триградското ждрело е каньон в Родопите, северно от село Триград. Това е едно от най-големите и атрактивни карстови образувания в България и привлича много туристи и любители на скалното катерене. Неговата западната стена достига 300 метрa височина, и противоположната(източната) до 300-350 м. В региона има повече от 150 пещери, най-известните от които са Дяволското гърло и Харамийската.