Римски град Нове

Велико Търново, България

Останките от древния римски град-крепост "Нове" се намират на около 4 км източно от днешния град Свищов. Основан е през 48г., когато тук пристига VIII Августов римски легион и е построен временен военен лагер. По-късно (през 69-70) легионът е заменен от един от трите елитни легиона на император Веспасиян - I Италийски (Legio I Italica), който на негово място издига постоянен лагер, съществувал близо четири века. Заедно с крепостите Сексагинта Приста, Дуросторум и Рациария, град Нове формира външния отбранителен пръстен на Римската империя по река Дунав. Военният лагер е разрушен от Хуните през втората четвърт на V век. По-късно, на същото място, е построен голям късноантичната град.