Крепост Вишеград

Кърджали, България

Крепост Вишеград (известна още като "Хисар Юсту" или "Горна крепост") се намира на север от село Вишеград, в Родопите. Разположена е на връх с великолепна панорама, над река Арда и язовир Студен кладенец. Крепостта е построена вероятно през XII-XII век върху основата на съществуващо укрепително съоръжение. Някои от крепостни стени са запазени до днес и достигат височина до 6 метра. Площта на крепостта е сравнително малка (562 кв. м) и според структурата си и размерите, това е типичен Средновековен феодален замък - най-вероятно резиденция на управителя на областта Ахридос. Крепостта е била използвана за контрол на главния път минаващ през региона. Крепост Вишеград е имала пряка видимост с голямата крепост Мнеакос (или Моняк), която се е намирала на отсрещния хълм.