Крепост Червен

Русе, България

Средновековният град-крепост Червен се намира в местността Поломието, северно от село Червен. Крепостта е разположена на висок хълм на стръмен и скалист бряг на река Черни Лом, която го заобикаля от три страни. Укреплението е построено по времето на римския император Юстиниан (VI в.) а по-късно конструкцията е укрепена допълнително с големи каменни блокове. При археологически разкопки в крепостта Червен са открити много находки - монети, накити, керамика, предмети от всекидневния живот, занаятчийски инструменти, въоръжение и др., повечето от които се съхраняват в Националния исторически музей в София и Регионалния исторически музей Русе.