Археологиески резерват Шуменска крепост

Шумен, България

Историко-археологически резерват "Шуменска крепост" се намира на билото на Шуменското плато. Той е частично възстановен, след като е бил разрушен от турците в миналото. Днес резерватът е един от най-добре проучените археологически обекти в България. Шуменската Крепост е представлявал сложен комплекс от отбранителни съоръжения, религиозни и граждански сгради и до XV-ти век градът е бил разположен около него.