Пещера Снежанка

Пазарджик, България

Пещерата "Снежанка" се намира в Баташката планина, в Западните Родопи, на 5 км югозападно от град Пещера. Това е една от най-красивите пещери в България. Макар и малка по размер, пещера Снежанка има много зали и е изключително богата на сталактити, сталагмити и различни структури и образования. Пещерата получава името си едно от скалните образования в Магическата зала, което е един снежно-бял кристал с формата на жена.