Аквариум Варна

Варна, България

Аквариум Варна е разположен в морската градина. Експонатите тук са предимно от флората и фауната на Черно море. В него са показани над 140 вида риби, включително сладководни, средиземноморски, екзотични видове от далечни райони на Световния океан и миди и водорасли. Аквариумът е открит през 1932 г. въпреки че сградата и решението за откриването му датират още от началото на ХХ век.