Национален пещерен дом - Луковит" 

Ловеч, България

Национален пещерен дом – Луковит е построен за нуждите на научно-проучвателните дейности по спелеология в богатото на пещери, пропасти и понори Карлуковско карстово плато