Най-старият войнишки паметник в България

София област, България

На височината Мрамора в западната част на село Алдимировци се намира най-старият войнишки паметник в България. Паметникът е създаден в периода 1885 - 1891 година от жители на Преслав, начело с капитан Диков, в чест на войниците и офицерите от Разградския и Преславския полкове, дали живота си за обединена България в боевете по време на Сръбско-Българската война. В могилата са положени костите на българи и сърби. В специално направена ниша под постамента са поставени тленните останки на подпоручик Александър Папанчев и подпоручик Петър Кочев. Паметникът е по проектът на инженер Велчев, а изработката и строежът са на Григор Найденов. Изработен е във формата пресечена пирамида, като от всичките й страни са изгравирани надписи: На челната страна: 7-и ноември 1885 г. – Сливница На западната страна: 7-и пеши преславски полк На северната страна: подпоручик Александр Папанчев, подпоручик Петр Кочев. Вечна Ви памет незабравими другари На южната страна: млад. унтерофицер Иван Недялков, млад. унтерофицер Стефан Минчев и имената на 24 редника. Вечна Ви памет храбри юнаци