Кътински пирамиди

град София, България

Кътинските пирамиди са основната забележителност на село Кътина. Разположени са североизточно от селото и представляват земни образувания възникнали в резултат на ерозия. Най-интересни са пирамидите в долината на Големия дол, които в миналото са достигали височина до 30 м. В последните години естественото залесяване на района води до намаляване както на размерите, така и на броя на пирамидите.