Историко-археологически резерват

Разград, България

Историко-археологическият резерват "Сборяново" се намира на територията на община Исперих, в западната част на Лудогорското плато. Резерватът е разположен на 10 километра от град Исперих, западно от село Свещари и северно от село Малък Поровец, в каньона на река Крапинец и хълмовете наоколо. Историята на региона започва от древни времена, когато тук са се заселили тракийските племена Гети и се създава град, разположен върху площ над 100 дка. Той е бил добре укрепен, обграден с двойна крепостна стена с дебелина около 4 м и височина около 10 метра и е бил политически, културен и религиозен център. В следващите векове регионът продължава да бъде място, където се изграждат религиозни обекти, както нови, така и върху останките на съществували преди това. В момента резерватът включва над 140 археологически и културни паметници - останки от древни селища, 5 големи некропола със 120 могили, култови и религиозни тракийски, християнски и мюсюлмански комплекси и др. Сред най-интересните и значими обекти в него са: - останките от древния тракийски град Хелис; - тракийското светилище на "Камен рид"; - Свещарската гробница - обявена от ЮНЕСКО за обект на световното културно-историческо наследство заради забележителната си архитектурна и живописна украса; - Мюсюлманското светилище Демир баба теке, почитано и днес както от Мюсюлманите алевии, така и от хора от други религии, като свещено място; - ранно-средновековните селища Бювен касаба и Петрова нива. "Сборяново" е обявен за историко-арехологически резерват през 1988 година и е включен под номер 49 в списъка на "Стоте национални туристически обекта на Българския туристически съюз".