Римски терми на древния град Одесос

Варна, България

Римските бани (терми) в град Варна датират от втората половина на II век, когато тук е било Римски град Одесос и са съществували до края на III век. Обектът е с площ от 7000 кв.м. и днес е разположен в карето между Варненските улици "Хан Крум", "Цар Калоян", "Княз Дондуков" и "Капитан I ранг Добрев". Римските терми на Одесос са били една от най-внушителните и пищни постройки в източната част на Римската Империя. Сводестите конструкции са били с височина не по-малко от 20 метра. Дебелите й стени са строени по специфична технология, редуваща каменен зид и пет-шест реда плътни глинени тухли. Вътрешните стълби и сводовете на вратите са оформени от огромни каменни блокове, по част от които все още личат фрагменти от великолепни мозайки. Имало е просторни зали, създаващи естествена бариера пред студения въздух, от които се е влизало в "балестрата" - огромна (840 кв.м.) зала, където гражданите на Одесос са се събирали, за да обсъждат важни проблеми на обществения живот. Изключителнo интересna е и отоплителната система, свързана с двойния под и специалните кухини, които отвеждали топлия въздух до покривната конструкция на термите. Днес Римските терми на древния Одесос са една от основните исторически забележителност във Варна, свидетелсващи за богатството и значението на града в древните времена.