Националният археологически резерват Кабиле

Ямбол, България

Националният археологически резерват Кабиле се намира в региона на "Зайчи връх", 1.5 километра северно от село Кабиле. Комплексът е разположен на площ от около шестотин декара и включва останки от древен тракийски град, тракийско скално светилище, останки от римско селище и археологически музей. Селище по тези земи е съществувало още през ранножелязната епоха. Има открити предмети, които датират от X - VI век преди христа. Тракийският град Кабиле е възникнал около 2000 години прeди Христа. Той е разположен на плато, на завоя на р. Тунджа на юг към Едирне (Турция). На върха на платото се намира скалист акропол, който е бил светилище на богинята Кибела. Градът е бил резиденция на тракийските царе Спартакос и Скосток. Местоположението на Кабиле е било възлово и това е причината градът да бъде многократно атакуван и превземан. През 342/341 г. пр. Хр. Филип ІІ го превзема и тук е настанен военен гарнизон а градът е застроен по архитектурните принципи на елинизма. 72 г. пр. Хр. градът е превзет и разрушен от Марк Теренций Варон Лукул като наказателна акция заради участието на траките като съюзници на Митридат VІ Евпатор срещу Рим. Своят апогей Кабиле достига II - III век когато градът се става най-важния военен римски лагер в провинция Тракия и основен кръстопътен възел. В края на VI век градът е превзет и разрушен от Аварите и престава да съществува. През 1965 мястото е обявено за археологически резерват и сега е един от 100-те национални туристически обекти. Музеят към комплекса предлага информация и археологически находки, намерени в региона по време на различните проучвания. В музея са изложени много красиви мозайки, монети, сечени в древния град Кабиле и още много експонати.