Регионален Исторически Музей Сливен

Сливен, България

Сливенския Регионален исторически музей проследява историята на региона на Сливен от античността до наши дни. Основните раздели в музея са: - Археология - съхранява предмети от VI пр.н.е. до края на Втората българска държав; - XV - XIX век - проследява историческото развитие на град Сливен и региона в периода; - Етнография - традиционната култура на Сливен и региона, носии и облекла на различните етнически групи; - Нова и най-новата история - обхваща периода 1885-1944 и новата история - от 1944 до сега