Скални църкви Иваново

Русе, България

Скалните църкви в Иваново са разположени висок скалист бряг над река Русенски Лом, близо до село Иваново и 18 км южно от град Русе. Представляват мрежа от монолитни църкви, параклиси, манастири и скални монашески килии с различна височина, издълбани в твърда скала и напълно различни от тези в другите манастири в България. Комплексът е бил обитаван през XIII-ти - XVII-ти век от монаси, много от които са били граматици и книжовници. Ивановските скални църкви са известни с красивите си и добре запазени стенописи от XIII-ти и XIV-ти век (особено в 5 от църквите) - един прекрасен пример на средновековното българско изкуство.