Асенова крепост

Пловдив, България

"Асенова крепост" (известна още като "Станимахос" или "Петрич") е средновековна крепост намираща се 2-3 км южно от град Асеновград. Тя е разположена върху върху висок скалист хребет в Родопите, на левия бряг на река Асеница. Според археолозите крепостта е съществувала там от времето на траките V-IV век пр. н. е., а по-късно е била обитавана и използвана и през римската и ранно-византийската епоха. Крепостта придобива голямо значение през Средновековието и името й се свързва с името на великия български владетел цар Иван Асен II, който я укрепва допълнително през 1231. Една от най-запазените и забележителни сгради в Асенова крепост е църквата "Света Богородица Петричка" от XII-XIII век.