Водопад "Сухото пръскало", Централен Балкан

Пловдив, България

Водопад \"Сухото пръскало\" се излива от източните скали на масива Ботев и образува един от началните притоци на река Бъзовица. Висок е около 90 метра по непотвърдени данни, но е нередовен и тече само пролет и есен. До него няма туристически пътеки, а достъпът е труден и се препоръчва особено внимание, ако решите да го посетите. Пръскалото може да се види също и от масива на Параджишки чал, като горната му част е видима и от пътеката до заслон Маринка при ясно време.