Водопад "Бабско пръскало", Централен Балкан

Пловдив, България

Водопад \"Бабското пръскало\" (54м.) се намира в Национален парк \"Централен Балкан\". Това е един от винаги пълноводните водопади в тази част на Стара планина. Водопадът е лесно достижим през Русалийския проход - пътят за х. Тъжа, като има означение с табела за отбивката, която трябва да се хване, за да се стигне до него. Наскоро беше прокарана и еко-пътека в местността, която излиза над водопада, където той може да се види в цялата му красота.Наблизо се намира друг много красив и голям водопад - Кадемлийското Пръскало.