Регионален исторически музей - Кърджали 

Кърджали, България