Нос Калиакра - археологически резерват Калиакра 

Добрич, България

"Тук има съзнание за древност - ако можеш да видиш и усетиш, тук има недокосната природа, тук слънцето грее сякаш по-силно и отвява разума далеч от чувствата на сърцето"