хижа Брестовица

Русе, България

Намира се на гористо хълмисто възвишение на 20 мининути югозападно от село Брестовица, Русенска област, в местността Брястовете