Архитектурно-етнографски комплекс Етър 

Габрово, България