хижа Буково

Пловдив, България

Намира се между планинските дялове Мечковец и Драгойна в северните склонове на Родопи