хижа Младост

Търговище, България

Намира се в Преславската планина ( наричана в миналото - Дервишка планина) в местност Никола Симов