Неолитни жилища - град Стара Загора

Стара Загора, България

Уникален археологически обект, представящ двете най-добре запазени жилища в Европа, от новокаменната епоха (средата на VІ хил. пр. Христа)