Буйновско ждрело - Родопи

Смолян, България

Ждрелото е разположено от двете страни на Буйновска река , приток на р. Въча. Скоро след разклона при с. Тешел скалите се стесняват над Буйновска река, формирайки величествено ждрело