Етнографски Ареален Комплекс Златоград

Смолян, България

Етнографският Ареален Комплекс в Златоград е съвкупност от занаятчийски работилници разположени в архитектурен резерват с неповторима атмосфера