Тракийско светилище "Шарап таш"

Варна, България

Шарапаните "Шарап таш" (означава "вино върху камък") се намират южно от село Петров дол и северно от Провадия. Това са древни съоръжения издълбани в големи камъни и скали преди около 2600-2800 години. Предполага се, че са използвани за производство на вино и при ритуални обреди (има и други предположения, че са служили за отмиване на руда).Шарапана "Шарап таш" до Провадия е включен в няколко еко-маршрута.