Карстов каньон Чернелка

Плевен, България

Карстовият каньон Чернелка се намира в в централната част на Дунавската равнина, северозападно от село Горталово, на около 12 км юго-западно от гр. Плевен. Каньонът е с широчина от 60 до 200 метра а височината на скалите е от 10 до 40 метра. Простира се на 6,5 км по протежение на река Чернелка. В региона е изградена екопътека с 18 моста, което позволява безпрепятственото пресичане на реката, като в същото време туристите могат да се наслаждават на великолепието на природата - величествени скали, пещери, карстови извори, разнообразни растителни и животински видове. Тук се срещат представители на над 200 вида птици, 9 вида риби, 5 вида земноводни и 11 вида влечуги.