Храм "Света Троица"

Хасково, България

Църквата "Света Троица" в град Свиленград е построена през 1834 г. на мястото, което вероятно е било културното средище на българското население по онова време. Църквата е построена с доброволните средства на българите от трите махали на града - Баяндър (от тур. благородник), Канакли (от тур. предградие) и Гебран (от тур. неверник / християнин). Църквата изгаря през 1913 година при голям пожар в града и по-късно е било възстановена, като е запазена запазена старата и форма. През 1847 - 1948 година към църквата е построено първото светско училище в Свиленгард, което днес носи името на един от основателиет му и първи учители - Христо Попмарков.