Църква Св.Димитър

Разград, България

Църквата Свети Димитър в село Костанденец е построена през 1860 г от местното население. През 1862 г. в 2 стаички в двора на църквата е било създадено килийно училище.