Национален музей на Текстилната индустрия

Сливен, България

Националният музей на Текстилната индустрия в град Сливен е филиал на Националния политехнически музей - София. Създаден е през 1984 година по случай честването на 150-годишнината от началото на индустриалното развитие на страната.Музеят е разположен в собствена сграда (първото текстилно училище в България) с площ от 550 м2. Разполага с над 3000 експоната подредени в три основни раздела: ръчно текстилно производство, текстилни занаяти, фабрично-машинно производство. Има 18 динамизирани нива, където се извършват демонстрации. Тук посетителите могат да проследят хронологията в развитието на този тип индустрия - от най-старите оръдия на труда, използвани за получаване на текстилни изделия - вертикален тъкачен стан (VІІ в. пр. Хр.), станове с гребен и кори,стан с "летяща совалка" (последният технологичен скок при прехода от ръчно към машинно текстилно производство), до механични станове и изобретения от наши дни.От 1988 година Музеят на Текстилната индустрия в Сливен е член на Европейската текстилна мрежа (и е първият български музей, включен в нея) със седалище в Хановер, Германия.Адрес на Национален музей на Текстилната индустрия: ул. "Стоил войвода" 3, гр. Сливен 8800