Останки от Античен и късноантичен град

Благоевград, България

Поради благоприятното си местоположение и многото термални извори в околността, регионът на Сандански е бил населен още от около 2000 пр.хр. Античният град е бил разположен на същото място, където сега се намира съвременият град Сандански. Разцветът му е бил в периода IV - VI век, когато градът е важен християнски център и са построени обществени сгради и раннохристиянски базилики (включително раннохристиянски епископски комплекс).Част от археологическите обекти разкрити в Античния град  са:Епископската базилика - най-ценният обект откриван досега на територията на Античния град. Базиликата датира от периода V-VI в. и е с размери 22x36 метра. Представлява класическа елинистична трикорабна базилика със скъсен наос и вътрешна архитектура с колонади в римо-коринтски стил. В сградата са открити подови мозайки в стил "опус тесалатум" и "опус сектиле" и уникална мраморна олтарна преграда с изображения на сцени от Евангелието.Базиликата на епископ Йоан - намира се в сградата на Археологическия музей. Открити са подови мозайки в стил "опус вермикулатум" и "опус тесалатум", част от които с изображения на риби и птици и уникалeн строителен надпис от края на V - началото на VI век.Раннохристиянски комплекс - включва базилика и антична улица от V-VI векБазилика от V-VI век - от нея са запазени подови мозайки с площ 100 кв.м, които в момента не са изложени за разглеждане от посетителиГоляма кръгла антична сграда - намира се до епископската базилика и все още е не е проучена напълноАнтичният град на Сандански e обявен за Археологически паметник на културата с национално значение.